Kontroll og Service

 

I Norge er det vedtatt ved lov hvor ofte brannslukkeutstyr skal kontolleres og tas service på.
Dette er fordi:

1. Mye slukkeutstyr er trykkpåsatt utstyr. Skulle det oppstå feil på dem, klassifiserer de som farlig gods.
2. Det er viktig at feil oppdages og utbedres raskt, slik at alt utstyr faktisk virker når vi trenger dem.
Det redder liv og verdier.

Det er du som eier av bygg og utstyr som har ansvaret for at brannslukkeutstyret blir kontrollert av fagfolk.
De som kontrollerer må inneha kompetansesertifikatet «Grønt Kort»

Norsk lov skiller mellom private hus og alle andre bygg.

I alle bygg, bortsett fra privathus, gjelder disse intervaller:
– Pulverapparat: Årlig kontroll og service hvert 10. år
– Skumapparat: Årlig kontroll og service hvert 5. år
– Co2-apparat: Årlig kontroll og service hvert 10. år
– Brannslanger: Årlig kontroll og service hvert 5. år

I tillegg skal nød- og ledelys kontrolleres årlig

I private hus gjelder disse intervaller:
– Pulverapparat: Kontroll hvert 5. år og service hvert 10. år
– Skumapparat: Kontroll og service hvert 5. år
– Co2-apparat: Kontroll hvert 5.  år og service hvert 10. år
– Brannslanger: Kontroll og service hvert 5. år

Namdal Brannvern AS er sertifisert til å utføre disse kontrollene.

Ta kontakt hvis vi kan være til hjelp!